ДЕЙНОСТИ

>> Регистрация на фирми - ЕООД, ООД, ДЗЗД

>> Развод по взаимно съгласие

>> Развод по исков ред

>> Разрешение за пътуване на дете в чужбина

>> Увеличаване и намаляване на издръжка

>> Упражняване на родителските права - родители без брак

>> Правна защита при домашно насилие

>> Ограничаване / Лишаване от родителски права

>> Ликвидация и заличаване на фирми

>> Продажба на фирми и дялове

>> Отпадане на стари задължения поради погасителна давност

>> Защитата по образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист

>> Покана за доброволно изпълнение – защита на Длъжника

КОМПЛЕСНАТА НИ УСЛУГА ВКЛЮЧВА:

регистрация фирма, нов бизнес

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕООД, ООД ЗА 1 ДЕН!

+ БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции;
+ Хонорар за подготовка на документ и регистрация;
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията;

регистрация фирма, нов бизнес

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕТ САМО ЗА 1 ДЕН!

+ БУЛСТАТ - НОИ, ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
+ Изготвяне и подаване на документи за регистрация във всички институции;
+ Хонорар за подготовка на документ и регистрация;
+ Разпечатка на състояние от агенция по вписванията;

ЗА ВРЪЗКА С НАС:

 • тел. 0898/863044; 0895/384865; 052/64 30 92,
  гр. Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б
  / Червеният площад /

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА:


адвокат варна
ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ?
ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА!

тел. 0898/863044 | тел. 0895/384865

1. СПЕСТЯВАМЕ ВРЕМЕ И ПАРИ !!! БЕЗ ДА ЧАКАТЕ НА ОПАШКИ В ИНСТАНЦИИТЕ и без да ходите до Агенция по вписванията и съда. Ние го правим вместо Вас! Ще съставим и подадем необходимите за регистрация документи ИЗГОДНО, САМО ЗА 1 ДЕН.

2. ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ по въпроси за Вашите задължения при стартиране на дейността за най-подходящата за Вас и Вашата дейност фирма. Тези аспекти имат важно значение за да не се допусне налагане на глоби или пропускане на срокове.

3. Получавате ПЪЛЕН набор от документи и удостоверение за актуално състояние с БУЛСТАТ - НОИ, ДДС и отразени всички обстоятелства за Вашата фирма.

4. СЪСТАВЯМЕ ДОКУМЕНТИТЕ НЕОБХОДИМИ за банката и за откриване на набирателна сметка на ВАШАТА ФИРМА, ако това е необходимо!

5. Ще Ви съпроводим до НОТАРИУС ЗА ЗАВЕРКА на необходимите документи за Вашата регистрация! Свържете се с нас на тел. 089/8863044 и 052/643092 ! Извършваме бързи промени в търговския регистър, промяна на адрес, управител, сътружници, продажба, прехвърляне на дялове и фирма. Преобразуване, регистрация на фирма с чуждестранно участие! ЩЕ ПОЛУЧИТЕ компетентна консултация от адвокати. РАБОТИМ КОРЕКТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО!

НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ВМЕСТО ВАС! Най-добре можем да Ви помогнем, като се свържете с нас и ни споделите Вашите идеи и цели, които желаете да постигнете! Освен с коректно отношение и разбиране към Вашите проблеми, ние можем да Ви предложим ДОСТЪПНИ И ИЗГОДНИ ЦЕНИ!

адвокат варна
ИЗГРАДЕТЕ ДНЕС СВОЯ УСТОЙЧИВ БИЗНЕС!
ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА!

тел. 0898/863044 | тел. 0895/384865

ПРОДАЖБА-ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ
ЕООД, ООД, ЕТ - за 1 ДЕН.

Цялостна процедура извършена пред всички инстанции.
ПРОДАЖБА НА ФИРМА - или дялове от фирма с едно посещение в офиса ни ! Продажба на предприятие на едноличен търговец или ЕООД.

С продажбата върху Купувача се прехвърлят всички права и задължения по отношение на ФИРМАТА ЕООД/ООД ИЛИ ЕТ, произтичащи от собствеността върху продаваните дялове. Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип. Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени ! ЗАКРИВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ и Заличаване на всички Търговски. Дружества - ФИРМИ - ЕТ - ЕООД - ООД - ДЗЗД /

Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител, съдружници продажба на дялове, прекратяване и ликвидация ).

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ!


ТАРИФА

Цените на адвокатска кантора Адвокат Тошева за правни, устни и писмени консултации, участие в преговори, изготвяне на договори и процесуалното представителство на дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Нашето желание е да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, както и предлагаме възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г.).

В писмен договор за правна защита и съдействие, между адвокат и клиент се определят правомощията и размерът на адвокатското възнаграждение. Размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедлив, обоснован, в зависимост от правната сложност на конкретния казус.


ЦЕНА НА ПРАВНИ УСЛУГИ

Устна консултация - 40 /четиридесет/ лв.;
Проучване на дело с даване на мнение - 60 /шестдесет/ лв.;Възнагражденията са съобразени с Наредба №1 от 9 юли 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения, издадена от Висшия Адвокатски Съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.)

Всеки има право на висококвалифицирана правна защита, но за съжаление не всеки може да си я позволи, поради материални затруднения, затова адвокат Бисера Тошева предлага БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ОНЛАЙН. В канторите се заплаща в зависимост от нейната продължителност, съгласно гореспоменатата наредба.КОНТАКТИ:

 • гр. Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. Б
  / Червеният площад /
 • 0898/863044
 • 0895/384865
 • 052/64 30 92
 • bisera3_lex@abv.bg